Parisuhteet ja perhe

riitta_ilari_teos4Perheen ja parisuhteen asiat ovat ihmisen elämän suurimpia ratkaisuja. Autan perheoikeuteen liittyvissä kysymyksissä luottamuksellisesti ja asiantuntevasti, jotta perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät lakiasiat hoituvat toivomallasi tavalla ja taloudellisesti järkevästi.

Lakiasiat kuntoon

Omaa ja perillisten elämää helpottaa, kun perukirja, perinnönjakokirja, testamentti, avioehtosopimus, ositussopimus, avopuolisoiden välinen sopimus, lahjakirja, kauppakirja tai edunvalvontavaltakirja on laadittu verosuunnittelun mahdollisuudet huomioon ottaen ja lain muotovaatimusten mukaisesti. Konsultoin, opastan ja autan käytännön asioissa myös avioerossa. Kokeneen ammattilaisen apu voi säästää monelta harmilta ja turhalta riidalta.

 • avioehtosopimukset
 • rekisteröidyt parisuhteet
 • avoparien omaisuuden turvaaminen
 • varallisuuden siirrot
 • lahjoitukset ja lahjakirjat
 • avioerot
 • ositukset
 • tukea käytännön asioiden hoitamiseen avioerossa
 • lasten huoltajuuteen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät asiat
 • edunvalvontavaltakirjat
 • lainopillinen neuvonta
 •