Perintövero ja lahjavero kevenivät vuoden 2017 alusta

Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin siten, että lahjaveron ylin veroprosentti alennettiin I veroluokassa 20 prosentista 17 prosenttiin ja perintöverotuksessa 19 prosenttiin.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

Muita muutoksia ovat:

  • lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä korotettiin 4 000 eurosta 5 000 euroon
  • perintöverotuksen puolisovähennys korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon
  • perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettiin (koskee mm. säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia, puhtaita riskivakuutuksia sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia)

Katso esimerkkejä perintö- ja lahjaverotuksen muutosten vaikutuksista
Lue lisää Veronmaksajien keskusliiton sivuilta