Testamentti – miksi ja miten?

Testamentti on puolisoiden (avo- tai aviopuolisot, rekisteröity parisuhde) turva toisen kuollessa, siksi kaikkien parisuhteessa elävien kannattaa tehdä keskinäinen testamentti. Avopuolisot eivät peri toisiaan ilman testamenttia.

Asioiden kunnollisella suunnittelulla ja hyvin tehdyllä testamentilla voi ehkäistä tehokkaasti perintöriitoja. Lisäksi sen yhteydessä voidaan tehdä perintöverosuunnittelua esim. lasten ja lapsenlasten osalta.

Yleisimmin testamenteissa määrätään testamentinsaajien tai lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkemisesta. Tämän tuloksena omaisuutta ei siirry esimerkiksi lasten puolisoille mahdollisessa erotilanteessa.

Testamentin toimeenpanomääräys on keino varmistaa testamentin täytäntöönpano haluamallasi tavalla. Testamentinsaaja päättää aikanaan testamentin hyväksymisestä tai siitä luopumisesta.

Testamenttia tehdessä pohdittavia asioita:

  • Tehdäänkö omistus- vai hallintatestamentti?
  • Miten testamentti kannattaa laatia perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta?
  • Rintaperilliset ja lakiosa – mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
  • Jos ei ole rintaperillisiä, kenelle omaisuus menee?
  • Jos ei ole ketään perintökaaren mukaisia perillisiä, kenelle omaisuus? Valtio vai mieluummin joku muu?
  • Toissijaisperilliset lapsettomilla pariskunnilla, mitä tarkoittaa käytännössä? Voit vaikuttaa tähän testamentilla.
  • Miten testamentin täytäntöönpano hoidetaan?

Testamentti kannattaa antaa lakimiehen laadittavaksi, koska se on määrämuotoinen asiakirja ja moitekanteet voivat tehdä sen tehottomaksi, mikäli testamenttia ei ole tehty oikeassa muodossa. Ja testamentti, niin kuin edunvalvontavaltakirjakin on tärkeä tehdä ajoissa.